Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                               contact     documentatiecentrum                                      

       tentoonstellingsprogramma    

 kunstenaars van het centrum 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALBERT RUBENS

17 / 02  - 12 / 05 /2019

Het mysterie van de geometrische zekerheid

Albert Rubens ontwikkelt van bij de start een eigen taal gebaseerd op rigide mathematische en geometrische systemen waarbij het visuele op de eerste plaats komt. Zijn werk is op wiskunde gebaseerd, geometrisch concreet en steeds in zwart en wit uitgevoerd. Aanvankelijk werkt hij in het platte vlak; in de tweede helft van de jaren 60 wordt de kubus zijn credo. Met het aanbrengen van punten op de x-y-z as ontstaan werktekeningen. Door een aantal punten te verbinden en over te brengen op doek, zonder de hulplijnen, projecties of co÷rdinaten ontstaat het werk. Met de ervaring ontstaan de systemen spontaan in de geest. Tussen de visuele notitie ervan en het uiteindelijk resultaat vindt het eigenlijke proces plaats door dit stap voor stap over te nemen in schetsboeken, deze vormen de kern van het werk. Het werk krijgt bestaansrecht zonder dat de toeschouwer enige kennis heeft van de achterliggende gedachte.

                  

              B.XLVI-P.29 alfa I C 2018 70 X 70 cm acryl op doek                  B.XLVI.29-P.33 alfa IV B 2018 80 X 80 cm acryl op doek
 foto Ann Rammelaere

<<<

      contact: info@denheeck.be