Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                               contact     documentatiecentrum                                      

       tentoonstellingsprogramma    

 kunstenaars van het centrum 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van 3 juni tot 22 augustus

GAËL BOUMAUD

Geometrie onder spanning

De strikte grenzen van geometrie overschreden. Gaël Bourmaud is het vierkant altijd trouw, maar heeft ook een voorliefde voor de driehoek waarvan hij de grenzen op nieuwe manieren aftast. Hij rekt hun marges. Visuele ambivalenties van realisaties die het negatieve equivalent zijn van realisaties die eraan voorafgingen. Afleider, vergaarbak van gekleurde energie. Vluchtlijnen die de kleurloze omtrekken doen uitdeinen, wit vervagen ze, zijn ze niet langer de grens en deinen ze uit in de ruimte. Gewoonten ondervangen. Dilemma: materiële bevestiging van een werk in zijn bestaan ontkracht door het plastisch proces zelf. Een ambivalentie die ons bewust maakt van de kwetsbaarheid van onze zekerheden.         
(Domitille d'Orgeval "
Le mouvement est inconnaissable
" 2013) 

                                                                     

                                                           E_B_28 75 x 63 x 6 cm    2015                                                         Hors Plan 4  2017  70 x 80 x 6 cm                                        Hors Plan 4_coté  2017  70 x 80 x 6 cm                            Évolution du carré 6  2012  46x50.5x5 cm
                                                          Acrylique sur toile marouflée                                                        Acrylique sur toile marouflée et bois                                           Acrylique sur toile marouflée et bois                            Acrylique sur toile marouflée

(foto's Gaël Baurmaud)

Henri Prosi (1936 - 2010)

De complexheid van de wereld vertaald

Henri Prosi vond steeds een perfecte vervoeging van vol en leeg, aan- of afwezigheid. Zijn werk volgt een strenge concrete combinatorische abstractie, een schema met de drie primaire kleuren plus zwart en wit en het accentueren van lijnen, banden, vierkanten of rechthoeken. De werken zijn gebaseerd op beweging, asymmetrie en fragmentering en zijn neutraal zonder anekdotiek, mentaal appel of enige verwijzing naar de meester.
Henri Prosi speelt met ruimte en met reliëf, vergelijkbaar met syncoperen in jazz. Henri was vurig verdediger van de geometrische abstractie. Zo nam hij vanaf 1984 deel aan het jaarlijks kunstenaars salon “Réalités Nouvelles” te Parijs en werd in 2000 ondervoorzitter van deze internationale manifestatie. 

                                                                                      

                                                                                                             CARRÉS SUPERPOSÉS (83)  - 1986 - 60 x 60 cm acrylique sur toile                                                 FORME DOUBLE (595) -2001 - 40 X 40 cm acrylique sur toile                   

(foto's: Gaël Baurmaud)

<<<<

      contact: info@denheeck.be