centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Zentrum für Konstruktivismus und der konkreten Kunst

COVID-19 /Programma wijziging -  COVID-19 /Change program

PREVIEW 'Piet Van Zon" 4/10 - 20/12/2020
 

  NEDERLANDS (wijziging openingsuren: 14:00 tot 18:00 uur)

  FRANCAIS (modification heures d'ouverture: 14:00 à 18:00 h)

ENGLISH (modification opening hours: 2  to 6 pm)

DEUTSCH (Anderung de Öffnungszeiten: 14:00 bis 18:00 Urh)

contact: info@denheeck.be                                                                                                                                                        Privacy
Louis De Baerdemaekerstraat 52-58                                                                                                                                                                                                                  (AVG/GDPR)
B 2880  BORNEM - HINGENE
+ 32 3 889 57 05
+ 32 477 67 51 56
+ 32 473 96 36 31

 

Wenst u uitnodigingen te ontvangen - Vous souhaitez recevoir des invitations - You wish to receive invitations - Sie möchten Einladungen erhalten.
U wenst geschrap te worden – Vous souhaitez être supprimé – You wish to be deleted -  SieMöchte gelöscht werden.

MAIL YOUR PREFERENCES TO: info@denheeck.be