centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Zentrum für Konstruktivismus und der konkreten Kunst

PREVIEW 'Piet Van Zon" 24/5 - 23/8/2020
 

  NEDERLANDS (wijziging openingsuren: 14:00 tot 18:00 uur)

  FRANCAIS (modification heures d'ouverture: 14:00 à 18:00 h)

ENGLISH (modification opening hours: 2  to 6 pm)

DEUTSCH (Anderung de Öffnungszeiten: 14:00 bis 18:00 Urh)

contact: info@denheeck.be                                                                                                                                                        Privacy
Louis De Baerdemaekerstraat 52-58                                                                                                                                                                                                                  (AVG/GDPR)
B 2880  BORNEM - HINGENE
+ 32 3 889 57 05
+ 32 477 67 51 56
+ 32 473 96 36 31

 

Wenst u uitnodigingen te ontvangen - Vous souhaitez recevoir des invitations - You wish to receive invitations - Sie möchten Einladungen erhalten.
U wenst geschrap te worden – Vous souhaitez être supprimé – You wish to be deleted -  SieMöchte gelöscht werden.

MAIL YOUR PREFERENCES TO: info@denheeck.be