PREVIEW 'Piet Van Zon" 24/5 - 23/8/2020

 

         

                                                                                        40 x 40 (dia 56.5) cm 2020                     65 x 65 cm  1987                              65 x 65 cm   1997                       30 x 30 cm  1998                                14 x 14 cm   1992    

            acryl opdoek    foto's Piet Van Zon

 

De toeschouwer maakt als het ware het werk dat door de kunstenaar als beeld in de ruimte is neergezet. Dit is de grens tussen de wereld van het beeld en dat van de kijker.  

Piet van Zon tracht deze uitgevonden realiteit te maken door een spel van bouwelementen: de kleurkeuze, puur of gemengd plus op wiskundige basis gedefinieerde verhoudingen.

Door een gelaagde structuur in de ruimte, horizontale en verticale elementen, soms diagonaal geplaatst ontstaat diepte en  continuïteit.

Bij Piet van Zon dus geen grilligheden of toevallige voorkeuren. Wel wetmatige ordening van de vorm, van getalsverhoudingen, in sommige gevallen volgens de wetmatigheid van Fibonacci maar altijd volgens de beginselen van het zien.

Piet wil vorm en kleur doen ‘klinken’ in beelden die slechts beschouwing behoeven om begrepen te worden.

*
C’est le spectateur qui crée l’œuvre que l’artiste a dépeinte comme un image dans l’espace. C’est la frontière entre le monde de l'image et celui du spectateur. 

Piet van Zon essaie de faire cette réalité inventée avec un jeu d'éléments de construction: le choix de la couleur, pure ou mixte plus des ratios définis sur une base mathématique.

Une structure en couches dans l'espace, des éléments horizontaux et verticaux, parfois placés en diagonale, créent profondeur et continuité.

Avec Piet van Zon donc, pas de caprices ni de préférences accidentelles. Bien un ordre équitable de forme, de proportions numérique, toujours selon les principes d’une vision, dans certains cas selon la loi de Fibonacci.

Piet veut faire du «son» de forme et de couleur dans des images qui n'ont besoin que de considération pour être comprises.

*

The observer makes in a way the work that the artist has created as an image in space. This is the boundary between the world of the image and that of the viewer.

Piet van Zon tries to make this invented reality through a play of building elements: the choice of color, pure or mixed plus ratios defined on a mathematical basis.

A layered structure in the space, horizontal and vertical elements, sometimes placed diagonally, creates depth and continuity.

With Piet van Zon, therefore, no capriciousness or accidental preferences. Instead a legal order of form, of numerical ratios and in some cases according to the law of Fibonacci, but always according to the principles of seeing.

Piet wants to make form and color "sound" in images that only need consideration to be understood. 

*
Der Betrachter macht sozusagen die Arbeit, die der Künstler als Bild im Raum dargestellt hat. Dies ist die Grenze zwischen der Welt des Bildes und der des Betrachters.

Piet van Zon versucht, diese erfundene Realität durch ein Spiel von Bauelementen zu verwirklichen: die Wahl von Farbe, rein oder gemischt plus Verhältnisse, die auf mathematischer Basis definiert werden.

Eine geschichtete Struktur im Raum, horizontale und vertikale Elemente, zuweilen diagonal gesetz, schaffen Tiefe und Kontinuität.

Bei Piet van Zon also keine Launenhaftigkeit oder zufällige Vorlieben. Eine Rechtsordnung der Form, der Zahlenverhältnisse, in einigen Fällen nach dem Gesetz von Fibonacci, aber immer nach den Prinzipien des Sehens.

Piet möchte Form und Farbe in Bildern "klingen" lassen, die nur berücksichtigt werden müssen, um verstanden zu werden.

>>>